Vær opmærksom på at udover det ordinære uddannelsessystem (gymnasiale- og erhvervsuddannelserne) findes en lang række andre uddannelsesmuligheder, fx:

  • Politiet
  • Forsvaret
  • Husholdningsskoler
  • Maritime fag
  • Kunstneriske fag

Se mere her