Grib portfolien - Studievalgsportfolio

Udviklingsprojektet Grib portfolien har fundet sted i 10. klasse Gribskov og tilhørende modtagerklasser, fra februar 2018 til november 2018. Projektet tilsigter at udvikle praksisnær viden og erfaring omkring brugen af studievalgsportfolio i udskolingen. Dets overordnede formål er at øge udbyttet af de undervisnings- og vejledningsaktiviteter, som indgår i 8.-10. klasse, samt at sikre en større andel af eleverne træffer velreflekterede uddannelsesvalg, der passer til netop dem. Projektet består af to dele; Den ene omhandler udviklingen af et koncept for samarbejde mellem lærere og vejledere, som en metode der styrker og systematiserer samarbejdet om portfolien. Projektets teoretiske antagelse er at samarbejde på tværs højner det praksisnære udviklingsprojekt og styrker implementeringsprocessen, og dermed forstærker udviklingen af et nyt redskab i udskolingen, nemlig studievalgsportfolien. Yderligere er intentionen at gøre vejledere og lærere fortrolige med studievalgsportfolien som et integreret værktøj i udskolingen. Den anden del af projektet består af udviklingen af tre aktioner, der understøtter elevernes valgproces, udvider deres valgperspektiv og styrker deres valgparathed.

Læs mere om studievalgsportfolio på dette link.

 

Netværksmøder med elever fra EUD på U/Nord

UU-Gribskov udbyder hvert år, i tæt samarbejde med erhvervsskolen, fra studiestart i august måned til ca. midten af marts det efterfølgende år, når de unge er godt i gang med GF2, en netværksgruppe for unge med bopæl i Gribskov Kommune, som begynder uddannelse på Erhvervsskolen Nordsjælland. De seneste år har der været 25-30 unge som ugentligt mødes med en vejleder og en mentor.

Netværket mødes en gang om ugen i en frokostpause, hvor eleverne får en sandwich og en flaske vand. Gruppen taler om løst og fast og vejlederne byder ind, når de unge har spørgsmål til deres uddannelse og har brug for støtte i forhold til fx. at fastholde motivationen. 

Erfaringen er, at de unge er meget glade for at deltage og at de unge bruger både vejledere og hinanden på kryds og tværs som støtte, samt at det i væsentlig grad har nedsat antallet af frafald fra uddannelserne på erhvervsskolen.
 

Fokus på unge og erhvervsuddannelser i Gribskov Kommune

 Læs mere om Gribskov Kommunes projekter angående vejledning og indsatser med fokus på unge og erhvervsuddannelse her.