- Hvem gør hvad og hvornår: Årshjul for optagelsesprocesserne til ungdomsuddannelserne

Uddannelsesparathed
Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne, download pdf

- Uddannelsesparat, hvad er det?

- Adgangskrav til ungdomsuddannelser 2020

- Vis eleverne hvordan de bruger chatten i e-Vejledning

Unge på tværs

Procedurer for overgangskrav til EUD og EUX

- Niveauer på alle EUD-fag

- Udvikling af kreativ vejledning

Uddannelsesguiden til lærere og vejledere

- Tilbud i Gribskov Kommune/'Skolen i virkeligheden'

Copenhagen Skills

Skills Denmark

Forskellen på EUD og EUX

Karierrefokus - i og efter gymnasiet

Europæisk Volontørtjeneste (EVS), frivilligt arbejde i udlandet 2-12 måneder for 17-30 årige

Vejledere - Tag på efteruddannelse i udlandet

Vejledning og forberedelse til valg af uddannelse og job

Download pdf: Vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger

Læringskonsulenterne

Videoer om uddannelser

Brug for alle unge

Videoer om rollemodeller

- IGU Integrationsgrunduddannelsen - Målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked

- Robusthed.dk - Video om robusthed

Kollektiv vejledning:
Udvikling af kollektiv vejledning - Afrapportering 2015

Tilskudsprogrammer
Her finder du en oversigt over europæiske og nordiske programmer, som giver tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for alle sektorer i uddannelsessystemet

Åbent hus på uddannelser
- ÅBENT HUS ungdomsuddannelser

'Uddannelse og Job'
Inspiration til undervisning i 'Uddannelse og Job'

 

eVejledning: