Har du brug for hjælp til at finde en uddannelse og hvordan man søger den?

Hent hjælp her

Find din uddannelsesvejleder

ÅBENT HUS ungdomsuddannelser

KUI - Den Kommunale Ungeindsats i Gribskov

Er du ung mellem 14 og 29 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller et job? - eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp hos ungeindsatsen

 

Har du brug for hjælp til at finde en uddannelse og hvordan man søger den?

Hent hjælp her

Find din uddannelsesvejleder

ÅBENT HUS ungdomsuddannelser

KUI - Den Kommunale Ungeindsats i Gribskov

Er du ung mellem 14 og 29 år og endnu ikke i gang med en uddannelse eller et job? - eller har du brug for kommunens støtte på grund af personlige eller sociale årsager? Så kan du få hjælp hos ungeindsatsen

 

Brobygning

Et brobygningsforløb er et sammensat vejlednings- og afklaringsforløb, der forgår på ungdomsuddannelserne. Brobygning er et tilbud til elever i 10. klasse. Alle elever skal i 1 uges obligatorisk brobygning og tilbydes mulighed for op til 4 ugers brobygning til erhvervsuddannelser evt. i kombination med ulønnet praktik.

De enkelte 10. klasse skoler kan have forskellig praksis, men det kan UU-vejlederen hjælpe med at afklare.

For unge, der tager 10. klasse på en erhvervsskole gælder særlige regler for brobygning