Eleven skal have en plan for det videre uddannelsesforløb, når han/hun forlader grundskolen. I planen skal indgå en vurdering af, om eleven er parat til den ønskede uddannelse. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse og revurderes i 9. klasse.

Videre efter grundskolen - hvordan?

8. klasse (Overblik og uddannelsesparathedsvurdering)

9. og 10. klasse (Overblik og uddannelsesparathedsvurdering)


Eleven angiver et uddannelsesønske (gymnasial og/eller erhvervsuddannelse), og på den baggrund vurderer lærerne eleven på tre områder:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Faglige kompetencer

For de elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, foretages der en ny vurdering i 9. og 10. klasse, og UU revurderer ligeledes eleven, hvis der foretages ændringer i valg af ungdomsuddannelse, hvis det faglige niveau er faldet siden 8. klasse, eller hvis skolens leder vurderer, at de personlige eller sociale forudsætninger har ændret sig væsentligt i en negativ retning.

Hvis eleven vurderes uddannelsesparat
Har eleven 4 eller derover i karaktergennemsnit i første standpunktskarakterer i 8. klasse og de nødvendige personlige og sociale kompetencer, vurderes han/hun umiddelbart uddannelsesparat. Eleven vil så modtage kollektiv vejledning i skolen af en UU-vejleder. Her vil eleven blive orienteret om uddannelsessystemet, introduktionskurser, mulighed for praktik og tilmelding til ungdomsuddannelse, herunder hvordan uddannelsesplanen udfyldes i optagelse.dk. Eleven skal via optagelse.dk selv søge uddannelse inden 1. marts, denne plan skal forældrene underskrive digitalt med NemID for, at den er gældende.

UU-vejledernes indsats skal være målrettet den gruppe af unge, som har de største behov for vejledning, så hvis eleven har behov for individuel vejledning kan han/hun benytte sig af e-vejledning, hvor det er muligt at blive vejledt telefonisk, via sms, over chat eller email.

Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat
Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, skal skolen og UU-vejlederen, i samarbejde med eleven og forældrene. lave en plan for, hvordan eleven kan blive parat ved udgangen af 9. og 10. klasse. Planen kan indeholde brobygning, praktik samt andre tiltag.


Du kan læse mere om vejledningsaktiviteterne introduktionskurser, erhvervspraktik og brobygning her


Undervisningsministeriet om uddannelsesparathed

Klar, parat uddannelse - Inspiration om uddannelsesparathed (brochure)


Find vejleder: Klik her