Der er særlige uddannelses- og erhvervsmuligheder for unge med særlige behov. Det kan være unge, der går eller har gået i specialklasse, specialskole eller i en normalklasse med støtte. Hvis en ung har et særligt behov og har brug for vejledning med henblik på at høre om særlige uddannelsesmuligheder kontaktes specialvejlederne.


Andy Winterbottom

Pernille Rahbek