- Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelser

OBS: Husk at studievalgsportfolio skal vedhæftes ansøgningen som pdf-fil, inden forældre/værge underskriver. Læs mere i Forbered ansøgningen

- Folder om uddannelsesparathed, download pdf

- Vis eleverne hvordan de bruger e-Vejledning


Vejledningsaktiviteter

Introduktionskurser, erhvervspraktik og brobygning

Copenhagen Skills


Åbent hus på uddannelser

- ÅBENT HUS ungdomsuddannelser


'Uddannelse og Job'

Inspiration til undervisning i 'Uddannelse og Job'

Uddannelsesguiden: Vejledning og forberedelse til valg af uddannelse og job


Udddannelsesparathed:

Handleplan til ikke uddannelsesparate

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Parat til uddannelse - 8., 9. og 10. klasse

Inspiration om uddannelsesparathed - PDF

Ikke uddannelsesparat - Brobygning i 9. klasse

- Præsentation af den nye uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

UU-Gribskov om uddannelsesparathed

- Tilbud i Gribskov Kommune/'Skolen i virkeligheden'

Unge på tværs

Videre efter grundskolen - hvordan? PDF

Til lærere og vejledere - Uddannelsesguiden - ug.dk

Uddannelsesguiden - ug.dk - til lærere og vejledere


Andre gode links:

Karierrefokus - i og efter gymnasiet

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund

- Undervisningsmateriale vedr. rollemodeller

Videoer om rollemodeller

- Videoer om ungdomsuddannelser

Den regionale ungeenhed

Tal om uddannelse

- Brugforalleunge.dk


Tilskudsprogrammer

Her finder du en oversigt over europæiske og nordiske programmer, som giver tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for alle sektorer i uddannelsessystemet

Ansøgningsfrister for UDDANNELSESPARATE samt hvordan man søger:

Eleven søger om optagelse på på den uddannelse eleven er vurderet uddannelsesparat til ved at skrive sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen (tilmeldingen) på www.optagelse.dk

Da eleven er vurderet uddannelsesparat, skal eleven samt forældre/værge selv sørge for at sende uddannelsesplanen (tilmeldingen) til den ønskede uddannelsesinstitution via www.optagelse.dk SENEST DEN 1. MARTS 2018

Ansøgningen skal underskrives elektronisk/signeres af forældre/værge, dette kan gøres fra 2. februar 2018


Folder om uddannelsesparathed - Download her

 Vejledning uddannelsesparate elever - Klik her for e-Vejledning

Vejledning for IKKE uddannelsesparate elever - Klik her for UU-vejleder